Sunday, 15 October 2017

Silent City Meets Living City - 7000+ attend the event/kwamen naar het evenement!Nederlands na de Engelse versie:
see the ceremony here/herbekijk de ceremonie hier 
(c) photos Eric  Compernolle
First of all RESPECT for the people who attend this event.

On Saturday 14 October the Memorial Museum Passchendaele 1917 and the municipality of Zonnebeke, with support from Toerisme Vlaanderen, organised ‘Silent City Meets Living City’ at CWGC Tyne Cot Cemetery. All the graves and names on the Tyne Cot Memorial were symbolically illuminated during this unique reflection moment with music, light, actors and personal stories. More than 7,000 people were present to remember the victims of the Battle of Passchendaele.

Important role for youth

'Silent City Meets Living City' is not a classic commemorative ceremony but a serene sound and light show in which more than 250 musicians and actors participated. The reflection moment started with a serene soundtrack during which about 100 people acted as the refugees and soldiers of 1917. A lot of children were also acting as refugees. A lot of youngsters participated in ‘Silent City Meets Living City’. A choir of 65 youngsters and two guitar players brought an acoustic version of ‘Passchendaele’ bu Iron Maiden. Two children from Passchendaele read the Ode of Remembrance and after the reading of letters from the ‘Passchendaele Archives’, boys and girls from each school of Groot-Zonnebeke laid flowers.

1917 versus 2017

Not only the participation of the youth was important during the reflection moment. The confrontation between 1917 and 2017 as also highlighted. Similar pictures taken in 1917 and 2017 were shown on big screens. Six actors also symbolised the situation in 1917 and 2017. Four of these actors were the people in the campaign image of ‘Silent City Meets Living City’. The little girl and soldier placed big candles on the Cross of Sacrifice whilst the music of the campaign movie played. After that more than 7,000 people raised their small candle for minutes. The reflection moment ended with the song ‘On the road to Passchendaele’, performed by a singer, saxophone player and pipers.
‘We never told people exactly what was going to happen during ‘Silent City Meets Living City’. We wanted to create special moments to make people aware that it is necessary that we never forget. Although there were more than 7,000 people present, it was extremely quiet. That silence was very impressive’, says Debbie Manhaeve, project coordinator MMP1917.
‘We often visit the CWGC Tyne Cot Cemetery and we only know it by its countless  gravestones. Yesterday we discovered a complete other place, full of living people standing  in front of these gravestones. We had another perception of what is called ‘giving your life for liberty’. This moment of sympathy and reflection stays etched in our memory, just like the names of these brave soldiers, such as our grandfather, who have been honoured during last night’s ceremony. We experienced  a unique moment in our life’, say Pierre and Elizabeth Rouvillois, relatives of Corporal George Frederick Warwick.


Allereerst RESPECT voor iedereen die aanwezig was op dit evenement.


MEER DAN 7.000 MENSEN VERLICHTEN CWGC TYNE COT CEMETERY TIJDENS SILENT CITY MEETS LIVING CITY

Op zaterdag 14 oktober organiseerden het Memorial Museum Passchendaele 1917 en de gemeente Zonnebeke, met steun van Toerisme Vlaanderen ‘Silent City Meets Living City’. 

Tijdens dit unieke reflectiemoment met muziek, licht, figuratie en persoonlijke verhalen werden alle graven en namen van het vermistenmonument op CWGC Tyne Cot Cemetery symbolisch verlicht. Meer dan 7.000 mensen waren aanwezig om alle slachtoffers van de Slag bij Passendale te herdenken.


Jeugd speelt belangrijke rol

‘Silent City Meets Living City’ is geen klassieke herdenkingsplechtigheid maar een serene klank- en lichtvoorstelling waar meer dan 250 muzikanten en figuranten aan deelnamen. Zo startte het reflectiemoment met een ingetogen soundtrack waarbij een honderdtal figuranten de vluchtelingen en de soldaten in 1917 voorstelden. Opvallend was de aanwezigheid van kinderen bij de vluchtelingen. Heel wat jongeren vervulden ook een andere rol tijdens ‘Silent City Meets Living City’. Zo zongen 65 jongeren, onder begeleiding van twee gitaristen, een akoestische versie van ‘Passchendaele’ van Iron Maiden. Twee kinderen uit Passendale lazen de herdenkingsode voor en uit elke school van Groot-Zonnebeke legden kinderen bloemen neer nadat brieven uit de collectie van de ‘Passchendaele Archives’ werden voorgelezen.

Confrontatie tussen 1917 en 2017

Naast de medewerking en aanwezigheid van jongeren, werd ook het verleden en het heden in de verf gezet. Op de schermen verschenen gelijkaardige foto’s uit 1917 en 2017. Daarnaast stonden zes figuranten symbool voor  1917 en 2017. Vier van deze figuranten waren de mensen van het campagnebeeld van ‘Silent City Meets Living City’. Op de tonen van de promofilm plaatsten het meisje en de soldaat twee kaarsen op de ‘Cross of Sacrifice’ waarna de meer dan 7.000 aanwezigen minutenlang hun lichtje in de lucht hielden. Een zangeres, saxofonist en pipers sloten het reflectiemoment af met het lied ‘On the road to Passchendaele’.
‘We zijn altijd wat vaag gebleven omtrent wat er precies tijdens ‘Silent City Meets Living City’ zou gebeuren. Dit omdat we de mensen kippenvelmomenten wilden bezorgen om hen zo nog meer te doen stilstaan over waarom het zo belangrijk is dat we blijven herdenken. Hoewel er meer dan 7.000 mensen op de begraafplaats waren, was het een uur lang stil. Die stilte was heel indrukwekkend’, aldus Debbie Manhaeve, projectcoƶrdinator 14-18 van het MMP1917.
Wij bezoeken dikwijls het CWGC Tyne Cot Cemetery en kennen het enkel door zijn ontelbare grafstenen. Gisteren troffen we een heel ander beeld aan. Veel mensen stonden met een kaarsje bij diezelfde grafstenen. Dat veranderde ons idee  van ‘zijn leven geven voor de vrijheid’.Het was een moment van gedeelde reflectie dat voor altijd in ons geheugen gegrift zal blijven, net als de naam van de dappere soldaten, waaronder onze grootvader, die tijdens de ceremonie van gisterenavond herdacht werden. We hebben een eenmalige en unieke ervaring meegemaakt’, aldus Pierre en Elizabeth Rouvillois, familie van Corporal George Frederick Warwick.
Thursday, 7 September 2017

14 October 2017 Special Event @ Tyne Cot NEDERLANDS onderaanSYMBOLIC LIGHTING AT UNIQUE REFLECTION MOMENT 'SILENT CITY MEETS LIVING CITY'

(c) MMP1917
On Saturday 14 October the Memorial Museum Passchendaele 1917 and the municipality of Zonnebeke, with support from Toerisme Vlaanderen, organise a unique and free reflection moment at CWGC Tyne Cot Cemetery. 'Silent City Meets Living City' commemorates the more than 450,000 casualties who fell during the Battle of Passchendaele between 31 July and 10 November 1917. With nearly 12,000 graves and 35,000 names on the monument to the missing, CWGC Tyne Cot Cemetery is the most important silent witness of this battle. The organisers are still looking for participants who want to help that evening to illuminate the cemetery.

Sound and light performance
'Silent City Meets Living City' is not a classic commemorative ceremony. Thus no wreaths are laid or speeches are held. The reflection moment consists of a serene sound and light performance with music, evocations, personal stories and moments of silence. About 200 participants from different Flemish regions are involved. The museum has a lot of music especially made for this evening and will call on WW1 reenactors and drama societies for the evocation. All the graves and names at the Tyne Cot Memorial will also be symbolically brought to life by lighting. The organisers are looking for a lot of people who want to hold a little light this evening. Needless to say that these lights will play a very crucial role for  the reflection.

All welcome
'Silent City Meets Living City' originated from the idea that nearly 12,000 victims of the Battle of Passchendaele are buried at CWGC Tyne Cot Cemetery and that the whole municipality of Zonnebeke has nearly 12,000 inhabitants. Hence the title: A quiet city (the cemetery) meets the living city (greater Zonnebeke). Nevertheless, the museum opens this reflection moment to anyone, regardless of residence or nationality. Children are also welcome, if accompanied by an adult. The museum also provides educational packages for schools that wish to participate. After the reflection moment, GoneWest organises a concert of Tom Barman at the Zonnebeke chateau grounds. On Friday, 13 October, Filip Kowlier will perform. Those who combine both concerts or Barman's concert with 'Silent City Meets Living City' will receive a € 5 discount.

Free but pre-registration required
Participation is free but everyone must register before Monday 9 October at www.passchendaele2017.org. There you can choose between individual or group registration. From two people upwards, you will be asked to register as a group. On this website you will also find all information about the GoneWest concerts. Whoever wishes to combine both must buy a ticket and register for  the reflection moment. Those who  cannot register online for ‘Silent City Meets Living City’, can contact the museum by phone on +32 51 77 04 41. Shortly before 14 October, all participants will receive all practical information such as arrival time, parking space, entry point and  headstone.

NEDERLANDS
SYMBOLISCHE VERLICHTING TIJDENS UNIEK REFLECTIEMOMENT ‘SILENT CITY MEETS LIVING CITY’
Het Memorial Museum Passchendaele 1917 en de gemeente Zonnebeke organiseren, met steun van Toerisme Vlaanderen, op zaterdag 14 oktober om 19 uur een uniek en gratis reflectiemoment op CWGC Tyne Cot Cemetery. ‘Silent City Meets Living City’ herdenkt de meer dan 450.000 slachtoffers die tussen 31 juli en 10 november 1917 tijdens de ‘Slag bij Passendale’ vielen. Met bijna 12.000 graven en 35.000 namen op het vermistenmonument, is CWGC Tyne Cot Cemetery de belangrijkste getuige van deze slag. De organisatie zoekt nog deelnemers die die avond willen helpen om de begraafplaats te verlichten.

Klank-en lichtvoorstelling
‘Silent City Meets Living City’ is geen klassieke herdenkingsplechtigheid. Zo worden er geen kransen neergelegd of toespraken gehouden. Het reflectiemoment bestaat uit een serene klank- en lichtvoorstelling met muziek, evocatie, persoonlijke verhalen en momenten van stilte. Zo’n 200 deelnemers uit verschillende Vlaamse regio’s werken hieraan mee. Het museum laat speciaal voor deze avond heel wat muziek maken en doet voor de evocatie beroep op WO1-figuranten en theaterverenigingen. Alle graven en namen op het Tyne Cot Memorial worden ook symbolisch tot leven gebracht door verlichting. De organisatie zoekt veel mensen die deze avond een lichtje willen vasthouden. Het is overbodig te zeggen dat deze lichtjes op een bepaald moment erg cruciaal voor het reflectiemoment worden.

Iedereen welkom
‘Silent City Meets Living City’ is ontstaan vanuit het idee dat er bijna 12.000 slachtoffers van de Slag bij Passendale op CWGC Tyne Cot Cemetery begraven zijn en dat Groot-Zonnebeke bijna 12.000 inwoners telt. Vandaar de titel: een stille stad (begraafplaats) ontmoet de levende stad (Groot-Zonnebeke). Toch trekt het museum dit reflectiemoment open naar iedereen, ongeacht woonplaats of nationaliteit. Ook kinderen zijn welkom, mits begeleiding van een volwassene. Het museum voorziet trouwens ook educatieve pakketten voor scholen die wensen deel te nemen. Na het reflectiemoment organiseert GoneWest een concert van Tom Barman op het kasteeldomein van Zonnebeke. Op vrijdag 13 oktober treedt Filip Kowlier op. Wie beide concerten of het concert van Barman combineert met ‘Silent City Meets Living City’, krijgt €5 korting.

Gratis maar vooraf registreren
Deelnemen is gratis maar iedereen dient zich wel voor maandag 9 oktober te registreren via www.passchendaele2017.org. Hier kan je kiezen tussen een individuele of een groepsregistratie. Vanaf twee personen wordt er gevraagd om je als groep te registreren. Op deze website staat ook alle informatie rond de concerten van GoneWest. Wie beide wenst te combineren, dient een ticket aan te kopen en te registreren voor het reflectiemoment. Wie zich niet online kan registreren voor ‘Silent City Meets Living City’, kan telefonisch contact opnemen met het museum via 051/ 77 04 41. Kort voor 14 oktober krijgen alle deelnemers alle praktische info zoals aankomsttijd, parkeerplaats, instappunt en grafsteen.